Skip to Content

Praznujemo že 8 let delovanja! Hvala za vašo podporo in zaupanje!
blog post

PEELANDER-Z – Europe Tour 2017

PEELANDER-Z – Europe Tour 2017

  • Datum: 17. 05. 2017
  • Lokacija: Graz, Avstrija

Cena obiska koncerta je 32,80€ za nečlane, 28,50€ za člane in 25€ za člane Društva Touhou z razširjenim članstvom.
Aranžma iz Maribora: 20€

Pri potovanju z Društvom Touhou veljajo splošni pogoji potovanja za polnoletne oz. mladoletne osebe.

Mladoletni morajo s seboj prinesti podpisano izjavo staršev sicer se dogodka ne morejo udeležiti.

Po prijavi poravnajte ustrezen znesek z UPN obrazcem, ki ga izpolnete z naslednjimi podatki:

Namen plz – IME in PRIIMEK
Koda namena OTHR
Naziv Društvo Touhou
Naslov Gospodinjska ulica 27, 1000 Ljubljana
Referenca/sklic SI 00 201710077742
IBAN SI56 2900 0005 1013 321
BIC banke BACX SI 22
Cena 32,80€ nečlani
28,50€ člani
25€ člani z razširjenim članstvom

Rok plačila: 15.05.2017

Pri vseh cenah je zraven vštet; prevoz, organizacija, ter seveda vstopnica za obisk koncerta!

PRIJAVNICA:
Prijava

Prijava

 

 


V primeru neresnih prijav, vam bo drugič zaradi oteževanja dela društvenega organizacijskega oddelka, prijava onemogočena, zato vse mladoletne udeležence pozivamo, da se najprej dogovorijo s starši o obisku koncerta in nato oddajajo prijavnico.

Vse prijavnice se smatrajo kot veljave do vaše pisne odjave, ki jih lahko pošljete preko Pošte Slovenija, Fax-a (059/366633) ali e-pošte (dogodki@touhou.si). Odjave morajo biti podane najkasneje 3 tedne pred odhodom! Odjavljanje pri članih upravnega odbora preko Facebooka in podobnih javnih medijev ni veljavno! V primeru neresne prijave (če ne pride do odjave v zgoraj navedenemu roku), si Društvo Touhou pridržuje pravico izstave računa za nakup vstopnice za obisk koncerta.

blog post

19. obletnica smrti glasbenika “Hide”

Danes je že 19. obletnica smrti enega najbolj slavnih Visual Kei glasbenikov vsega časa – Matsumoto Hidet-ta (松本 秀人) bolje znan pod njegovim ustvarjalnim imenom Hide.
Davnega leta 1987 se je pridružil skupini X-Japan, ki še danes velja za eno najbolj prepoznavnih Visual Kei skupin vseh časov.

V svojem 33 letu je bil 2. maja leta 1998 najden mrtev v svojem stanovanju v Tokyu. Njegovega pogreba se je udeležilo preko 50,000 ljudi.

HideHeadstone

 

Le en dan pred njegovo smrtjo je bil narejen spodnji TV intervju:

Čeprav je od njegove smrti minilo več že 19 let je še vedno velik del japonske pop kulture. Mnogi so prepričani, da je Hide (seveda z zasedbo X-Japan) tisti, ki je pripomogel ostalim tudi trenutno popularnim Visual Kei skupinam, da so opustili tipično prisoten japonski sram pri izvajanju v Evropi še vedno najbolj popularne japonske podzvrsti glasbe.

Naslednje leto ob 20. obletnici se bomo glasbeniku poklonili tudi v Društvu Touhou s posebno prireditvijo v enemu izmed Ljubljanskih glasbenih dvoran. Več informacij seveda naslednje leto.

Danes ob 16:00 vas vabimo, da obiščete naš FaceBook kanal, kjer bomo v živo predvajali dokumentarni film “We are X”.

blog post

Analiza kanjija #4 (漢字の分析第四課自己紹介三)

御早う御座います

私は力持ちです然も時々が力仕事で働きます、運びますの限界は両手で六十キロですよ。身長は百八十糎です然して体重は八十五瓩です。瞳は緑色と茶色です。焦げ茶色の髪が有ります。黒い髭を持ちます。優しいと穏やかの人ですよ。バスに乗る而して水色と黒色のヘッドセットを被ります。ヘッドセットは独逸からとi Danceが書き込みます。音楽で英語と西班牙と日本のトランスと日本のロックとダンスが好きです。二番目に好きなバンドはAltimaですね。

ではまた次の自己紹介の授業。

I am strong, sometimes I work as physical worker and my carrying limit with both hands is sixty kilograms. My weight is eighty five kilograms and my height is a hundred and eighty centimeters. Mine eyes are greenish brown. My hair is radk brown and I have black beard. Also I am kind and calm person. When on bus I put on my head light blue and black colored headphones. On my headphones it is written i Dance and are from Germany. And I like Japanese dance and rock music, Spanish and English and Japanase trance music. Altima is my second favorite band.

Sem močan in včasih delam kot fizični delavec in maksimalno dvingem šetdestet kilogramov z dvema rokama. Tehtam petinosemdeset kilogramov in visok sem sto osemdeset centimetrov. Moje oči so zeleno-rjave. Imam črno brado in temno rjave lase. Jaz Sem umirjena in prijazna oseba. Ko sem na avtobusu, nosim na glavi svetlo modre in črne slušalke, na katerih piše i Dance in sem jih dobil iz Nemčije. Rad imam Japonsko plesno in rock muziko, kot tudi Špansko in Angleško, ter Japonsko trance glasbo. Altima je moj drugi najljubši band.

 

漢字 平仮名、片仮名 羅馬字 英語 スロベニア語
第四課 だいよんか daiyonka fouth lesson četrta lekcija
さん san three tri
御早う御座います おはようございます ohayougozaimasu good morning dobro jutro
力持ち ちからもち chikaramochi strong močen
時々 ときどき tokidoki sometimes občasno
力仕事 ちからしごと chikarashigoto physical work fizično delo
運びます はこびます hakobimasu to carry nositi
限界 げんかい genkai limit limit
両手 りょうて ryoute both hands dve roki
六十 ろくじゅう rokujuu sixty šetdeset
  キロ kiro kilogram kilogram
身長 しんちょう shinchou height višina
体重 たいじゅう taijuu body weight telesna teža
百八十 ひゃくはちじゅう hyakuhachijuu one hundred and eighty sto osemdeset
然して そして soshite and in
センチメートル senchimeetoru centimeter centimeter
八十五 はちじゅうご hachijuugo eighty five petinosemdeset
キログラム kiroguramu kilograme kilogram
ひとみ hitomi eyes oči
緑色 みどりいろ midoriiro green color zelena barva
茶色 ちゃいろ chairo brown color rjava barva
焦げ茶色 こげちゃいろ kogechairo dark brown temno rjava
かみ hair hair lasje
黒い くろい kuroi black črna
髭を持ちます ヒゲをもちます higewomochimasu to have a beard imeti brado
優しい やさしい yasashii kind prijazen
穏やか おだやか odayaka calm umirjen
ひと hito person oseba
  バス basu bus avtobus
乗る のる noru ride voziti se
而して しかして shikashite and in
黒色 こくしょく kokushoku black color črna barva
水色 みずいろ mizuiro light blue svetlo modra
  ヘッドセット heddosetto headset slušalke
被ります かぶります kaburimasu to wear on head nositi na glavi
独逸 どいつ doitsu Germany Nemčija
  から kara from iz, od
  ダンス dansu dance ples
書き込みます かきこみます kakikomimasu is written piše
音楽 おんがく ongaku music glasba
西班牙語 スペインご supeingo Spanish language Španščina
日本 にほん nihon Japan Japonska
  トランス toransu trance trance
日本のロック にほんのロック nihonorokku Japanese rock japonski rock
二番目に にばんめに nibanmeni second drugi
好きな すきな sukina liked všečen
当て字 あてじ ateji phonetic equivalent fonetična enakost
表音の読み ひょうおんのよみ hyouonnoyomi phonetic reading fonetično branje

訓読みと音読みの漢字の分析。

訓読 訓読み 音読み 音読 言葉
御「お」   御「ご」 座「ざ」 御早う御座います「おはようございます」
よん 第(だい) 課「か」 第四課「だいよんか」
    さん 三「さん」
力「ちから」 持ち「もち」     力持ち「ちからもち」
時「とき」 時「どき」     時々「ときどき」
力「ちから」 事(こと)  力仕事「ちからしごと」
運ぶ はこぶ     運びます「はこびます」
    限「げん」 界「かい」 限界「げんかい」
    六「ろく」 十「じゅう」 六十「ろくじゅう」
    身「しん」 長「ちょう」 身長「しんちょう」
    体「たい」 重「じゅう」 体重「たいじゅう」
センチメートル     糎「センチメートル」
        然して「そして」
キログラム     瓩「キログラム」
ひとみ     瞳「ひとみ」
緑「みどり」 色「いろ」     緑色「みどりいろ」
いろ ちゃ 茶色「ちゃいろ」
いろ ちゃ 焦げ茶色「こげちゃいろ」
かみ     髪「かみ」
黒い くろい     黒い「くろい」
髭「ヒゲ」 持つ「もつ」     髭を持ちます「ひげをもちます」
優しい やさしい     優しい「やさしい」
穏やか おだやか     穏やか「おだやか」
ひと     人「ひと」
乗る のる     乗る「のる」
而して しかして     而して「しかして」
    黒「こく」 色「しょく」 黒色「こくしょく」
水「みず」 色「いろ」     水色「みずいろ」
被る  かぶる     被ります「かぶります」
    いつ 独逸「どいつ」
込み こみ     書き込みます「かきこみます」
    音「おん」 楽「がく」 音楽「おんがく」
    西「す」 語「ご」 西班牙語「スペインご」
    日「にち」 本「ほん」 日本「にっぽん」
    日「にち」 本「ほん」 日本のロック「にほんのロック」
二「に」 番「ばん」 二番目に「にばんめに」
好き すき     好きな「すきな」
当て あて 当て字「あてじ」
読み よみ 表「ひょう」 音「おん」 表音の読み「ひょうおんのよみ」

 

音読み 音読 音読み 言葉
百「ひゃく」 八「はち」 十「じゅう」 百八十「ひゃくはちじゅう」

文法

然して「接続詞」

而して「接続詞」

な「助詞」

に「助詞」

から「助詞」

独逸「当て字表音の読み」

西班牙「当て字表音の読み」

今日は授業の終わりです。

%d bloggers like this: