Navsezadnje so tukaj še “plakati vljudnosti” iz leta 2008