Od 11. do 15. julija bodo štirje gostujoči študenti pedagogike japonščine iz Univerze v Tsukubi na katedri za japonologijo (FF) izvajali svojo pedagoško prakso iz poučevanja japonščine kot tujega jezika, kar bo obenem priložnost za vse, ki se učite japonščino, da med počitnicami osvežite to, kar že znate, se naučite kaj novega in pridete v stik z japonskimi sovrstniki. Dva od japonskih študentov bosta vodila vaje za popolne začetnike, nivo ostalih dveh skupin pa bomo določili glede na vaše prijave. Če vas vaje zanimajo in se jih lahko udeležite VSEH PET DNI od 11. do 15. julija (predvidoma ena skupina od 16h do 17h30 in ena skupina od 18h do 19h30), se prosim vpišite na seznam na fizični oglasni deski oddelka pred tajništvom AAŠ. Prijave sprejemamo do 6. junija 2011.
Vaje bomo organizirali za tista dva nivoja, na katera bo največ prijav.

UPDATE:
Prijav na intenzivne vaje japonščine od 11. do 15. julija je bilo kar precej, zato smo se odločili, da izoblikujemo 3 skupine za študente in eno za srednješolce (popolne začetnike):
a) od 16h do 17h30 skupina za 1.+ 2. letnik (nadgrajevanje) v predavalnici 03;
b) od 16h do 17h30 skupina za 1.+ 2. letnik (utrjevanje) v predavalnici 02;
c) od 18h do 19h30 skupina za študente lektorata 1 in tečaja za začetnike v predavalnici 03;
d) od 18h do 19h30 skupina za popolne začetnike srednješolce v predavalnici 02.
Prvi dan bodo japonski študenti, ki bodo vodili vaje, razdelili študente 1. in 2. letnika v dve skupini, verjetno s pomočjo testa.
Če kdo od tistih, ki se je že prijavil, nakdnadno ugotovi, da se ne more udeležiti vaj, naj prosim to čimprej sporoči Kristini Hmeljak ().

Deli preko: