Skip to Content

Tudi letos lahko del dohodnine namenite društvu Touhou!
category

Category: Filipov kotiček

Filipov Kotiček

post

Nova rubrika posvečena japonskemu jeziku – Filipov kotiček

S 1.4.2017 smo pričeli z novo rubriko na naši spletni strani poimenovano “Filipov Kotiček”.
Posvečala se bo predvsem japonskim pismenkam poznanim kot “Kanji”.

Kdo je “Filip”?

Filip Hočevar je samouk japonščine, ki učenju japonskega jezika na dan posveča več kot 8 ur svojega časa, saj se trenutno pripravlja na najtežji test japonščine poimenovan JLPT1. Zanimajo ga predvsem japonske pismenke “Kanji”. Japonskemu jeziku se je začel posvečati nekaj let nazaj, med svojimi pripravami pa je pripravil tudi že lasten slovar.
Zato se je odločil, da svoje pridobljeno znanje deli z vsemi in odpre rubriko “Filipov kotiček”.

Seveda se bo Filip spustil tudi v kakšno drugo temo in ne le v japonske pismenke. Pripravljamo pa tudi brezplačne tečaje japonščine.

Njegovo prvo objavo poimenovano “Analiza kanjija #1 (漢字の分析第一課)” lahko preberete že na naši spletni strani.

Veliko užitkov vam želimo med branjem njegove rubrike. Če imate kakšno vprašanje ga lahko zapišete pod komentarje v njegovih objavah in poizkusil vam bo odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Deli preko:
post

Analiza kanjija #1 (漢字の分析第一課)

武器とは小刀とも刃とも刀とも拳銃とも剣とも銃とも矛とも金槌とも杖と槍です。。。
Weapons are: short sword, blade, single edged sword, revolver, sword, gun, lance, hammer, staff and spear…
Orožja so: Kratki meč, rezilo, sablja, revolver, pištola, kopje, kladivo, lesena palica in sulica…

日本語(漢字) 日本語(片仮名、平仮名) 羅馬字 英語 スロベニア語
武器 ぶき buki weapons orožja
小刀 こがたな kogatana short sword  kratki meč
やいば yaiba blade rezilo
かたな katana single edged sword sablja
拳銃 ケンジュウ kenjuu revolver revolver
つるぎ  tsurugi sword  meč
 銃 じゅう  juu  gun pištola
 矛 ほこ  hoko lance  kopje
金槌 かなづち kanaduchi  hammer kladivo
 杖 つえ tsue staff lesena palica
やり yari spear sulica
日本語 にほんご nihongo Japanese language Japonščina
漢字 かんじ kanji Chinese characters Kitajske pismenke
平仮名 ひらがな hiragana  hiragana  hiragana
片仮名 カタカナ katakana  katakana  katakana
羅馬字 ろーまじ roomaji roman letters latinska pisava
英語 えいご eigo Enlish language Angleščina
スロベニア語 スロベニアご surobeniago Slovenian language Slovenščina
分析 ぶんせき bunseki analysis analiza
第一課 だいいっか daiikka first lesson prva lekcija
訓読み くんよみ kunyomi japanese reading of chinese characters japonsko branje kitajskih pismenk
訓読 くんどく kundoku japanese reading of chinese characters japonsko branje kitajskih pismenk
音読み おんよみ onyomi chinese reading of characters kitajsko branje pismenk
音読 おんどく ondoku chinese reading of characters kitajsko branje pismenk
言葉 ことば kotoba words besede
助詞 じょし joshi particle delec
接続詞 せつぞくし setsuzokushi conjuction veznik
文法 ぶんぽう bunpou grammar , syntax slovnica
  no nominalizes verbs and adjectives nomilizira glagole in pidevnike
  to if, when, and.. ko, kdaj, in…
  とは towa defined word or phrase definirana beseda
終わり おわり owari the end, finish konec
今日 きょう kyou today danes
  wa is to je
  o indicates direct object of action ozačuje neposredni predmet ackije
  です desu be, is je, to je
丁寧 ていねい teinei polite vljudno
丁寧語 ていねいご teineigo polite language vljudni jezik
表現法 ひょうげんほう hyougenhou expression izražanje
授業 じゅぎょう jugyou lesson lekcija
  とも tomo certainly gotovo

訓読みと音読み漢字の分析。

訓読み 訓読 音読み 音読 言葉
    武「ぶ」 器「き」 武器「ぶき」
小「こ」 刀「かたな」     小刀「こがたな」
やいば     刃「やいば」
かたな     刀「かたな」
    拳「けん」 銃「じゅう」 拳銃「けんじゅう」
つるぎ     剣「つるぎ)」
    じゅう 銃「じゅう」
金(かな) 槌「つち」     金槌「かなづち」
つえ     杖「つえ」
やり     槍「やり」
    漢「かん」 字「じ」 漢字「かんじ」
    分「ぶん」 析「せき」 分析「ぶんせき」
    訓「くん」 読(どく) 訓読「くんどく」
読み よみ 訓「くん」   訓読み「くんよみ」
読み よみ 音「おん」   音読み「おんよみ」
    音「おん」 読「どく」 音読「おんどく」
    文「ぶん」 法「ほう」 文法「ぶんぽう」
    助「じょ」 詞「し」 助詞「助詞」
言「こと」 葉「は」     言葉「ことば」
    授「じゅ」 業「ぎょう」 授業「じゅぎょう」
終わり おわり     終わり「おわり」
        今日「きょう」
    今「こん」 日「じつ」 今日「こんじつ」
    今「こん」 日「にち」 今日「こんにち」
    丁「てい」 寧「ねい」 丁寧「ていねい」

 

音読み 音読 音読み 言葉
日「にち」 本「ほん」 語「ご」 日本語「にっぽんご」
第「だい」 一「いつ」 課「か」 第一課「だいいっか」
接「せつ」 続「ぞく」 詞「し」 接続詞「せつぞくし」
丁「てい」 寧「ねい」 語「ご」 丁寧語「ていねいご」
表「ひょう」 現「げん」 法「ほう」 表現法「ひょうげんほう」

 

訓読み 音読み 訓読 言葉
平「ひら」 仮「か」 名「な」 平仮名「ひらがな」
片「かた」 仮「か」 名「な」 片仮名「カタカナ」

 

音読 訓読み 音読み 言葉
羅「ら」 馬「ま」 字「じ」 羅馬字「ろーまじ」

文法

と「接続詞、助詞」

とは「助詞」

の「助詞」

を「助詞」

は「助詞」

とも「助詞」

です「表現法、丁寧、丁寧語」

今日は授業を終わりです。

Deli preko: